Studijní program Inteligentní budovy

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských programů je možné studovat některé magisterské programy v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Studijní program Inteligentní budovy

Studijní program Inteligentní budovy

Délka studia: 2
Zaměření programu odpovídá realitě současného stavitelství, kdy budovy jsou komplikovanými technologickými objekty a je potřeba odborníků, kteří budou umět využít schopnosti řídicích systémů ke zvýšení komfortu a snížení energetické náročnosti.

Informace o studiu

  • Mezifakultní studijní program společně vyučovaný fakultami stavební, strojní a elektrotechnickou fakultou ČVUT v Praze
  • Varianty zaměření studia na stavební inženýrství, elektrotechniku/informatiku nebo na strojní inženýrství

Studijní plán

Uplatnění

  • Při návrhu, realizaci a řízení moderních budov, vývoji a výrobě prvků pro inteligentní budovy
  • V řízení, správě a provozu budov a zařízení techniky prostředí velkých budov
  • Ve státní správě (stavební úřady, státní dozory – životní prostředí, hygiena)
  • V poradenských a výzkumných organizacích
  • Profese Projektant, Specialista na technická zařízení budov(TZB), Pracovník veřejné správy
Zpátky nahoru