Studijní program Stavební inženýrství

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských programů je možné studovat některé magisterské programy v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Studijní program Stavební inženýrství

Studijní program Stavební inženýrství

Délka studia: 1,5 roku
Magisterský studijní program Stavební inženýrství je zaměřen na přípravu kvalifikovaných odborníků, kteří jsou schopni samostatně řešit náročné odborné a technické otázky široké inženýrské praxe a mají předpoklady úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích a jsou schopni nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Informace o studiu

Současný magisterský studijní program Stavební inženýrství přímo navazuje na bakalářský studijní program stejného názvu, jeho absolvent získává titul inženýr (Ing.). Třísemestrální studium umožňuje absolventovi získat specializované (teoretické i odborné) znalosti ve zvoleném profesním zaměření:

V souladu s akreditačním plánem Fakulty stavební ČVUT budou výše uvedené obory postupně akreditovány jako samostatné programy, prvním akreditovaným byl od akademického roku 2020/21 program - Integrální bezpečnost staveb.

V průběhu studia studenti mají možnost zúčastnit se studijních pobytů na zahraničních universitách (např. v programech Erasmus+ či SEMP).

Uplatnění

Absolventi programu Stavební inženýrství se uplatní především jako:

 • Projektant
 • Statik
 • Specialista na technická zařízení budov
 • Pracovník veřejné správy
 • Technolog
 • Geotechnik
 • Vodohospodář
 • Ekolog a krajinný inženýr
 • Požární specialista

a též jako

 • Stavbyvedoucí
 • Stavební podnikatel
 • Referent na stavebních úřadech
 • Technický dozor na stavbě

Po splnění předepsané praxe mohou absolventi magisterského studijního programu Stavební inženýrství žádat ČKAIT o autorizaci.

Absolvování magisterského studia je dobrým předpokladem pro studium v doktorském studijním programu.

Zpátky nahoru