Water and Environmental Engineering

Studium v navazujících magisterských programech vám umožní prohloubení již nabytých vědomostí. Šikovní studenti se zájmem o obor mohou při studiu získávat praxi ve stavebních společnostech. Stejně jako u bakalářských oborů, je možné studovat některé magisterské obory v angličtině. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce.

About study

Water availability and quality is becoming an issue worldwide. The climate change and pollution of water and the environment are global problems affecting our society.

To satisfy our civilization demands for water and renewable energy resources while producing sustainable solutions for related environmental challenges, we need specialists in water and environmental engineering.

How to aply

Informace o přijímacím řízení v českém jazyce - Směrnice děkana, část B

You can become such a specialist by graduating as a civil engineer with the knowledge and the skills to address the challenges associated with various engineering aspects covered by the three elective tracks of the study programme in Water and Environmental Engineering:

Hydraulic Engineering

(the track focuses on, e.g., dams and other hydraulic structures, flood protection, river control, hydropower and inland waterways)

Water Management

(the track focuses on, e.g., drinking water production and supply, water quality, urban drainage, wastewater treatment)

Environmental Engineering and Science

(the track focuses on, e.g., groundwater and drought, environmental processes and monitoring, sustainable landscape)

 

The full-time 3-year programme is taught in English on campus and the degree of Master of Science in Civil Engineering (Ing.) is awarded.

About study
Zpátky nahoru