Kurzy, celoživotní vzdělávání a školení

Kurzy, celoživotní vzdělávání a školení

.

Univerzita třetího věku a celoživotní vzdělávání a školení

 

Univerzita třetího věku (U3V)

U3V je vzdělávací program, zaměřený na zájemce o další vzdělávání v postproduktivním věku, který Fakulta stavební nabízí v rámci projektu celoživotního vzdělávaní. Vzdělávací kurzy, které reflektují zájem této části populace, nabízejí velké množství nejen zajímavých ale také užitečných témat. Nahlídněte do nabídky, zdali něco neosloví i vás:

Nabídka kurzů včetně přihlášek

  • Cena kurzu: maximálně 500 Kč
  • platit můžete: složenkou na poště/bankovním převodem
  • číslo účtu: 19-5504610227/0100

  • variabilní symbol: 9 místné identifikační číslo (bylo zasláno na Vaši e-mailovou adresu po přijetí elektronické přihlášky).
  • zpráva pro příjemce platby:U3V název kurzu
  • kontakt:Klára Neufusová (klara.neufusova@cvut.cz, tel. 224 353 459)

 

Celoživotní vzdělávání - nabídka kurzů:

Kurzy pořádané katedrou urbanismu a územního plánování

Kurzy pořádané Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Mimořádné studium vybraných předmětů

Univerzita třetího věku a celoživotní vzdělávání a  školení
Zpátky nahoru