Kurzy, celoživotní vzdělávání a školení

Kurzy, celoživotní vzdělávání a školení

.

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání - nabídka kurzů:

Kurz informačního modelování staveb BIM - kurz začíná již v březnu 2019! Přihlášení je možné do 23. 2. 2018, zde. Kurz pořádají: Fakulta stavební ČVUT a VUT v Brně a VŠB-TU Ostrava, ministerstvo prům. a obchodu a Česká agentura pro standardizaci.

Kurzy pořádané katedrou urbanismu a územního plánování

Kurzy pořádané Katedrou ekonomiky a řízení ve stavebnictví

Mimořádné studium vybraných předmětů

Postgraduální kurzy 

Kariérní kurzy pro absolventy 

Profesně orientované kurzy 

Celoživotní vzdělávání

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (U3V)

U3V je vzdělávací program, zaměřený na zájemce o další vzdělávání v postproduktivním věku, který Fakulta stavební nabízí v rámci projektu celoživotního vzdělávaní. Vzdělávací kurzy, které reflektují zájem této části populace, nabízejí velké množství nejen zajímavých ale také užitečných témat. Nahlídněte do nabídky, zdali něco neosloví i vás:

Nabídka kurzů - informace o platbě:

  • cena kurzu: maximálně 500 Kč
  • platit můžete: složenkou na poště/bankovním převodem
  • číslo účtu: 19-5504610227/0100

  • variabilní symbol: 9 místné identifikační číslo (bude vám zasláno na vaší e-mailovou adresu po odeslání elektronické přihlášky).
  • zpráva pro příjemce platby:U3V název kurzu
  • kontakt:Klára Neufusová (klara.neufusova@cvut.cz, tel. 224 353 459)
Univerzita třetího věku
Zpátky nahoru