Ekolog

Ekolog a krajinný inženýr řeší komplexně vazbu prostředí a stavební činnosti s ohledem na různá odvětví.

Ekolog

Ekolog svou činností přispívá k udržitelnému rozvoji, tj. výstavbu a další zásahy do krajiny řeší s ohledem na rovnováhu v krajině a zachování plnohodnotného prostředí pro další generace.

Krajinný inženýr minimalizuje negativní vliv společnosti na okolní prostředí a přispívá k jeho harmonickému rozvoji. Jde o osoby se znalostmi technických a přírodních věd, kterých je dnes nedostatek.

Pracovních pozic je v této oblasti široká škála a uplatní se u nás a bez problémů po celé Evropě.

Fakulta profiluje své absolventy pro pozice projektanta, stavbyvedoucího, stavebního dozoru, vzorkaře, přípraváře či rozpočtáře až po projektového a obchodního manažera.

V oblasti životního prostředí jde o podnikového experta na ekologii – zkrátka o technika se znalostmi ekologa, který bude schopen z technického pohledu efektivně sledovat, řešit a předcházet ekologickým problémům, haváriím a komunikovat s orgány ochrany přírody, ale i aktivně řešit management krajiny a území.

Uplatnění pak rozšiřují profese: 

  • specialista na technickobezpečnostní dohled na vodních dílech,
  • referent úřadů územních plánování,
  • projektový manažer obnovitelných zdrojů, technik skládek a další.

Uplatnění najdou naši absolventi v organizacích zabývajících se využitím a ochranou vodních zdrojů, obnovou krajiny, projektováním, výstavbou a provozem ekologických staveb (skládek, odkališť, čistíren odpadních vod, rekultivací apod.), a také na vedoucích pozicích na referátech veřejné správy obcí, měst a na ministerstvech. Významný podíl absolventů směřuje i do oblasti výzkumu a vývoje.

Ekolog

Bakalář

Inženýr

Zpátky nahoru