Inženýr architekt

„Architektem je ten, kdo subjektivním záměrem pořádá objektivní podmínky úkolu, a vytváří tím nové výtvarné duchovní hodnoty.“

Inženýr architekt

Architekt vytváří návrh (projekt) jako soubor plánů a psaných dokumentů, využívá přitom své znalosti kompozice, typologie, konstrukce, zajišťuje harmonické spojení stavby či souboru staveb s prostředím, jež je obklopuje.

Vystupuje současně v roli koordinátora s patřičnými znalostmi všech dalších zainteresovaných profesí, které se na kvalitě díla podílejí.

Architekt se realizuje také v oblasti urbanismu a územního plánování. Pro tato zaměření nabízí fakulta oborové zaměření v rámci magisterského studia.

Fakulta stavební ČVUT profiluje budoucího architekta jako osobu s rozšířeným inženýrským vzděláním v oblasti koncepčního navrhování a projektování staveb. Tj. uplatnění absolventů je vedle architektonické činnosti také v profesích jako projektant, projektový manažer a ve veřejné správě, dále působí v rolích koordinátorů projektových týmů, pracují jako architektonický či technický dozor staveb.

Jakýmsi simulátorem procesu navrhování jsou pro studenty fakulty hodiny atelierové tvorby. Potvrzením kvality studia je vedoucí pozice Fakulty stavební ČVUT v žebříčku hodnocení HN pro obor architektura.

Neustálá možnost volby dalšího směru vzdělávání, to je to, co naše studium nabízí. Chcete vědět více o architektuře, Žlutých kartách, studentech, výuce a jiných našich aktivitách?

Čtěte na stránkách studijního programu Architektura a stavitelství.

Inženýr architekt

Bakalář

Inženýr

Zpátky nahoru