Metrolog

Metrolog je klíčovou osobou při kalibraci a údržbě přesných přístrojů a v řízení kvality výrobků.

Metrolog

Metrolog provádí kalibraci a údržbu složitých, technicky náročných a vysoce přesných přístrojů.

Jeho úkolem je provádět typové a specializační zkoušky přístrojů, dále zpracovává složité expertizy a návrhy kalibračních postupů jednotlivých zařízení. Kontroluje provádění metrologických činností a vede k těmto úkonům související dokumentaci. Jedná se zejména o metrologické zabezpečení měřického a výrobního procesu a v řízení kvality.

Metrolog má znalosti a měřické dovednosti v geodézii, stavebních a strojírenských konstrukcích a technologiích a v souvisejících právních předpisech.

Fakulta profiluje metrology v rámci studijního oboru Metrologie v geodézii a strojírenství. Absolventi tohoto oboru mohou, jako odborně způsobilé osoby, vykonávat také zeměměřičské činnosti.

Metrolog je manuálně zručný, pečlivý, s technickým myšlením a s odpovídajícím profesním vzděláním.

Víte, co znamená slovo metrologie? Pochází z řečtiny, kde metron znamená měřidlo a logos znamená slovo či nauku, tedy věda o měření. Více o studiu a přístrojovém vybavení čtěte na stránkách oboru níže.

Metrolog
Zpátky nahoru