Požární specialista

Ochrana životů a životního prostředí a snížení ekonomických dopadů jsou základní cíle požární bezpečnosti.

Požární specialista

Požární specialista se zabývá požární prevencí, tj. navrhuje technická řešení a opatření jak pro ochranu před požárem, tak pro případ požáru, která minimalizují ničivé následky.

Ve své odbornosti ovládá principy řešení konstrukcí pozemních staveb se zaměřením na oblast požární bezpečnosti.

Požární bezpečnost staveb řeší návrh a provoz pasivních a aktivních prostředků, které při případném požáru umožní únik ohrožených osob, zabrání šíření požáru, usnadní zásah hasičů a minimalizují dopady na budovu, její okolí a životní prostředí.

Působí v soukromém sektoru jako projektant požárně bezpečnostních řešení staveb, dále při realizaci, kontrolách, opravách a údržbě požárně bezpečnostních zařízení či kontrolách dodržování předpisů požární ochrany ve specifických provozech. Uplatnění najde také jako odborník ve státní správě či v oblasti pojišťovnictví. Neposledně se uplatní také v Hasičském záchranném sboru.

 

Požární specialista

Bakalář

Inženýr

Zpátky nahoru