Požární specialista

Ochrana životů a životního prostředí a snížení ekonomických dopadů jsou základní cíle požární bezpečnosti.

Požární specialista

Požární specialista se zabývá požární prevencí, tj. navrhuje technická řešení jak pro ochranu před požárem, tak pro případ požáru technická opatření, která minimalizují ničivé následky.

Ve své odbornosti ovládá principy řešení konstrukcí pozemních staveb se zaměřením na oblast požární bezpečnosti.

Požární bezpečnost staveb řeší návrh a provoz pasivních a aktivních prostředků, které při případném požáru umožní únik ohrožených osob, zabrání šíření požáru, usnadní zásah hasičské jednotky a minimalizují dopady na budovu a její okolí.

Působí v soukromém sektoru jako projektant požárně bezpečnostního řešení staveb, dále při realizaci, kontrole a údržbě  požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. Uplatnění najde také jako odborník ve státní správě. Neposledně se uplatní také v hasičském záchranném sboru.

Více o oboru a video naleznete na odkazech studijních oborů níže.

Požární specialista
Zpátky nahoru