Pracovník veřejné správy

Experti pro veřejnou správu jsou žádaní a není pravidlo, že se jedná o práci z kanceláří, nýbrž i z terénu a laboratoří.

Pracovník veřejné správy

Veřejná správa potřebuje experty pro řízení své činnosti. Fakulta profiluje odborníky, kteří najdou uplatnění jak v pracovních týmech, tak na středních a vysokých pozicích.

Absolventi působí na ministerstvech, referátech obcí a měst, státních úřadech - např. na městském odboru stavebním, životního prostředí, správy majetku, územního plánování, správy geoinformací.

Je to povolání komunikační a pro oblasti stavebnictví není čistě kancelářskou prací. Nabízí také terénní činnosti a laboratorní zkoumání.

Profese jako Vodohospodář, Ekolog, Geodet, Architekt, Stavební manažer a Ekonom, Projektant mají široké možnosti uplatnění jak v soukromé, tak ve veřejné správě. Životní cesty míchají kartami a tak i další profese Vás mohou zavést na zajímavou pozici ve veřejné správě.

 

Pracovník veřejné správy

Bakalář

Inženýr

Zpátky nahoru