Přípravář staveb

Přípravář staveb je spojujícím článkem mezi návrhem a realizací stavby.

Přípravář staveb

Příprava staveb je disciplínou, která předchází jejich realizaci a navazuje na tvorbu projektu. Objevuje se u dodavatele staveb i u investora – objednatele.

Lze rozlišit více typů stavební přípravy.

Prvním typem je dodavatelská příprava předvýrobní, zpracovávající nabídky na realizaci stavebních projektů. Pracuje s výkazy výměr připravenými projektanty nebo rozpočtáři/kalkulanty, doplňuje je cenovými daty na základě znalosti trhu prací, strojů a materiálů. Zpracovává časový plán – postup prací a dodávek na projektu. Úkolem předvýrobní přípravy je připravit konkurenceschopnou nabídkovou cenu tak, aby dodavatel získal zakázku. Ve správně zpracované nabídce je nutné zohlednit všechny potřebné náležitosti zakázky, které se zakázky týkají. Přípravář rozumí projektové dokumentaci a technologickým postupům, znát možnosti dodavatele, jeho technologie, strojní vybavení, zároveň se orientuje na trhu subdodávek, v cenách a rozpočtech, které zároveň umí sestavit.

Podobně je zaměřena investorská předvýrobní příprava, tj. předvýrobní příprava objednatele, která je zaměřená obdobně jen na straně objednatele, resp. firmy pro objednatele pracující na vedení stavby.

Dalším typem je příprava výrobní, která se zabývá přípravou již získané zakázky k realizaci z technologického hlediska. Na základě smlouvy o dílo Zpracovává dokumenty výrobní přípravy – technologické postupy, soupisy prací a dodávek, vybírá subdodávky, koordinuje projektovou činnost na základě časového plánu stavby.  Součástí výrobní přípravy je i plán organizaci výstavby ,příprava zařízení staveniště a logistiku na staveništi. Součástí přípravy je plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příprava mechanizace a strojního vybavení. Dobře se orientují zejména v technologii staveb a plánování.

Schopný přípravář je zásadní pro ziskovost každého projektu. Dobrý přípravář je polovina úspěchu každé zakázky.

 

Přípravář staveb

Bakalář

Inženýr

Zpátky nahoru