Projektant

Hledá optimální řešení pro inženýrský projekt, spolupracuje s ostatními profesemi a komunikuje skrze výkresy.

Projektant

Odborné studium vyprofiluje projektanta pro různé specializace. V praxi se tak setkáte s projektanty pozemních a dopravních staveb, staveb souvisejících s vodou a vodním hospodářstvím, specialisty pro oblasti životního prostředí či bezpečnost staveb a projektanty architekty.

 

Projektant se ve své práci řídí normami, spolupracuje s architekty, technology, statiky a dalšími specialisty z různých oborů. Komunikačním prostředkem mezi nimi jsou nejčastěji výkresy. K práci využívá jak CAD systémů tak speciálních výpočetních programů.

Fakulta profiluje v rámci studijních programů Stavební inženýrství a Architektura a stavitelství tyto projektanty: 

  • Pozemní stavby, Konstrukce pozemních staveb – projektant stavař (projektant pozemních staveb), statik, projektant TZB (technická zařízení budov)
  • Konstrukce a dopravní stavby – projektant silnic a železnic, statik, mostař, specialista na geotechniku a podzemní stavby
  • Vodní hospodářství a vodní stavby – projektant vodních staveb, kanalizačních a vodovodních sítí
  • Inženýrství životního prostředí – projektant ekologických staveb a krajinného inženýrství
  • Požární bezpečnost staveb, Integrální bezpečnost staveb – požární specialista
  • Architektura a stavitelství – projektant architekt
  • Budovy a prostředí a Inteligentní budovy - projektant TZB (technická zařízení budov), projektant stavař (projektant pozemních staveb) 

 

Projektant

Bakalář

Inženýr

Zpátky nahoru