Projektant

Hledá optimální řešení pro inženýrský projekt, spolupracuje s ostatními profesemi a komunikuje skrze výkresy.

Projektant

Odborné studium vyprofiluje projektanta pro různé specializace. V praxi se tak setkáte s projektanty pozemních a dopravních staveb, staveb souvisejících s vodou a vodním hospodářstvím, specialisty pro oblasti životního prostředí či bezpečnost staveb, a neposledně projektanty architekty.

Projektant se ve své práci řídí normami, spolupracuje s architekty, technology, statiky a dalšími specialisty z různých oborů. Komunikačním prostředkem mezi nimi jsou nejčastěji výkresy. K práci využívá jak CAD systémů tak speciálních programů a výpočet dílčích parametrů.

Fakulta profiluje v rámci studijních programů Stavební inženýrství a Architektura a stavitelství tyto projektanty:

  • Obor Konstrukce pozemních staveb – projektant stavař (projektant pozemních staveb), statik, projektant TZB (technická zařízení budov)
  • Obor Konstrukce a dopravní stavby – projektant silnic a železnic, statik, mostař, specialista na geotechniku a podzemní stavby
  • Obor Vodní hospodářství a vodní stavby – projektant vodních staveb, kanalizačních a vodovodních sítí
  • Obor Inženýrství životního prostředí – projektant ekologických staveb a krajinného inženýrství
  • Obor Integrální bezpečnost staveb – požární specialista
  • Obor Architektura a stavitelství – projektant architekt

 

Více o jednotlivých studijních oborech čtěte níže na stránkách jednotlivých oborů.

 

Projektant
Zpátky nahoru