Specialista TZB

To, co je pro lidské tělo krevní oběh, dýchání, trávení, nervový systém a svaly, jsou pro budovu technická zařízení – systémy vytápění, ochlazování, větrání, zdravotně-technické instalace, umělé osvětlení, elektroinstalace i strojní zařízení jako výtahy.

Specialista TZB

V praxi se problematikou TZB na úrovni projekční zabývají autorizovaní technici a inženýři, kde je možné získat autorizaci ČKAIT v těchto oborech:

Autorizovaný inženýr pro obor:

 • technika prostředí staveb, specializace technická zařízení,
 • technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení,
 • energetické auditorství.

 Autorizovaný technik pro obor:

 • technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika,
 • technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika,
 • technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení.

Na fakultě je možné se specializovat již při bakalářském studiu v rámci studijní specializace Pozemní stavby. Pro zájemce o rozšíření znalostí z oblasti TZB v magisterském studiu je připraven program Budovy a prostředí.

V moderních budovách se stále více uplatňují technická zařízení, která zajišťují:

 • optimální pracovní nebo obytné prostředí,
 • zásobování vodou, plynem,
 • dopravu v budovách,
 • umělé osvětlení a ozvučení, 
 • rozvod elektrické energie,
 • datové a telekomunikační služby a další.

Tak, jako ve všech oblastech života kolem nás  i u budov se díky rozvoji informačních technologii otevírají nové možnosti řešení a nezřídka hovoříme o budovách inteligentních.

Ve srovnání s architektonickým a stavebním řešením, kde uživatel bezprostředně vnímá a posuzuje kvalitu díla, jsou technická zařízení ve většině případů běžnému uživateli skryta, a jak zní citát jednoho nejmenovaného odborníka…správně navržená technická zařízení budov jsou ta, která uživatel nevnímá…". V těchto slovech je skryta podstata cíle snažení při návrhu systémů technických zařízení budov, neboť v okamžiku kdy uživatel začne vnímat rušivé jevy v budově ( "...zase neteče teplá voda!","...je mi chladno....", "...otevřete okno, nedá se tu dýchat", "...proč platím za teplo více než soused?"), bývá to příznakem chybného návrhu, provedení nebo provozování technického zařízení.

Hlavními kritérii, která se berou v úvahu při návrhu systémů TZB jsou hlediska

 • ekonomická - investiční a provozní náklady,
 • energetická - posuzujeme  energetickou náročnost zařízení provozní i zabudovanou,
 • environmentální - vliv provozu zařízení na životní prostředí (znečištění ovzduší spalinami z kotlů, kvalita vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních, znečištění odpadními vodami).

Množství výrobků i technických možností řešení dává všem, kdo se chtějí problematikou technických zařízení budov zabývat, široké možnosti tvůrčí práce, kde zvláště v oblasti koncepce technického zařízení budov existuje celá řada variant řešení.  

 

 

Specialista TZB

Bakalář

Inženýr

Zpátky nahoru