Statik

Bezpečnost, hospodárnost, funkčnost a životnost nosných konstrukcí – to jsou hlavní kritéria práce statika.

Statik

Statik zodpovídá za stabilitu, bezpečnost a funkčnost konstrukce stavebního objektu, musí dokonale rozumět chování na účinky statických i dynamických zatížení.

Kromě návrhu konstrukcí nových staveb umí také posoudit ty stávající. Statický posudek je potřeba při sanacích a přestavbách pokaždé, je-li zasaženo do nosných konstrukcí nebo změní-li se využití prostoru a tím i zatížení konstrukce.

Posuzuje stav staveb po záplavách, požárech či zemětřeseních. Je schopen odhalit příčiny poruch a navrhnout nápravná opatření, nebo předpovídat budoucnost a říci, jaký vliv bude mít proměnné zatížení na stavbu v průběhu času.

Výstupem práce statika je statický výpočet a projektová dokumentace pro realizaci konstrukce stavby. Nedílnou součástí je práce se speciálními softwary pro výpočet konstrukcí a grafickými CAD systémy. Statik pracuje s podklady od architektůprojektantů a technologů.

Fakulta nabízí specializované předměty a možnost individuálního zaměření na analýzu a navrhování betonových, zděných, ocelových, dřevěných i skleněných nosných konstrukcí. Pokud chcete být statikem, vaše cesta povede přes studijní program Stavební inženýrství a dále si vybrat studijní specializaci Pozemní stavby nebo Konstrukce a dopravní stavby. Svoji individuální specializaci mají studenti ve svých rukou při volbě volitelných předmětů, témat semestrálních projektů a závěrečných prací.

 

 

Statik

Bakalář

Inženýr

Zpátky nahoru