Statik

Bezpečnost, hospodárnost, funkčnost a životnost nosných konstrukcí – to jsou hlavní kritéria práce statika.

Statik

Statik zodpovídá za stabilitu, bezpečnost a funkčnost budovy, musí dokonale rozumět chování konstrukcí pod účinky statických i dynamických zatížení.

Kromě návrhu konstrukcí nových budov umí také posoudit ty stávající. Statický posudek je potřeba při rekonstrukcích a přestavbách pokaždé, je-li zasaženo do nosných konstrukcí nebo změní-li se využití prostoru a tím i zatížení konstrukce.

Posuzuje stav staveb po záplavách, požárech či zemětřeseních. Je schopen odhalit příčiny poruch a navrhnout nápravná opatření, nebo předpovídat budoucnost a říci, jaký vliv bude mít proměnné zatížení na stavbu v průběhu času.

Výstupem práce statika je statický výpočet. Nedílnou součástí je práce se speciálními počítačovými softwary pro výpočet složitých konstrukcí a grafickými CAD systémy. Statik pracuje s podklady od architektů a projektantů a technologů.

Fakulta nabízí specializované předměty a možnost individuálního zaměření na statiku betonových, zděných ocelových, dřevěných nebo i skleněných nosných konstrukcí. Pokud chcete být statikem, Vaše cesta povede přes studijní program Stavební inženýrství a dále si vybrat studijní obor Konstrukce pozemních staveb. Svoji individuální specializaci mají studenti ve svých rukou při volbě vybraných předmětů.

Bližší informace čtěte na stránkách studijních oborů níže.

 

Statik
Zpátky nahoru