Stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí bezprostředně řídí realizaci stavby a tvoří její výsledek.

Stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí je osoba, zabezpečující odborné vedení realizace stavby a má pro tuto činnost oprávnění. Musí mít autorizaci. Jde o klíčového člověka, který je přímo u přeměny záměru projektantů a architektů ve skutečnou stavbu. 

Každý stavbyvedoucí tedy rozumí nejen technickým vlastnostem stavby, ale umí také plánovat průběh výstavby, řídit podřízené pracovníky nebo zajistit uspořádání staveniště a provozu na stavbě.

Stavbyvedoucí dbá na dodržení všech požadavků, souvisejících s výstavbou a komunikuje se stavebním úřadem a dalšími účastníky stavby, jako je například technický dozor investora nebo subdodavatelé. Vedle dalších povinností stavbyvedoucí také zajišťuje dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Je nejvíce zřetelnou osobou na staveništi nebo úseku stavby, je jejím mozkem a nadřízeným ostatním stavebním technikům. Bez schopného stavbyvedoucího se realizace výstavby nemůže obejít. 

 

Stavbyvedoucí

Bakalář

Inženýr

Zpátky nahoru