Stavební manažer a ekonom

Stavební manažeři a ekonomové jsou experti na řízení zdrojů, finančních i těch ostatních. Žádný úspěšný projekt se bez nich nemůže obejít.

Stavební manažer a ekonom

Stavební manažer je řídící pozice dotýkající se všech oblastí každé stavby.

Může figurovat jako dirigent orchestru, umožňující zahrát dokonalé dílo, nebo jako lepidlo, držící pohromadě celý výstavbový projekt. V závislosti na svém postavení tak stavebním manažerem může být třeba projektový manažer nebo developer, kteří jsou v procesu výstavby často od začátku až dokonce, ale také dílčí manažerské profese, jako je například cost manažer, zabývající se náklady stavby, facility manažer, zabývající se provozem budovy nebo rizikový manažer. Jistým druhem stavebního manažera je i stavbyvedoucí. Stavební manažeři někdy také vykonávají stavební dozor investora.

Dobrý stavební manažer:

  • je organizačně schopný,
  • umí pracovat i spolupracovat s lidmi,
  • má široký obecný rozhled ve stavebnictví.

 

Stavební ekonom je ten, kdo se ve výstavbovém procesu zabývá vším, co souvisí s penězi.

Finance jsou (někdy bohužel) vždy „až na prvním místě“ a proto je často pozice ekonoma klíčová. Zatímco ekonom stavby se zabývá zejména přípravou a dohledem nad finančními toky a doklady v projektu, mnoho stavebních ekonomů se ve své praxi zabývá například také realitními trhy nebo odhadem ceny nemovitostí, a to jak pro soukromou činnost, tak i například pro veřejnost jako soudní znalec. Stavební ekonomové se často uplatňují také v bankovnictví jako specialisté v oblasti stavebnictví nebo jako auditoři v mnoha různých oblastech.

Každý stavební ekonom se orientuje ve stavebnictví a je to technik tělem i duší, ale zároveň má přehled o trhu a hlavně o s ním souvisejících cenách, zvyklostech a legislativě.

 

Stavební manažer a ekonom

Bakalář

Inženýr

Zpátky nahoru