Stavitel

Stavitel je profesně orientovaný odborník, který se uplatní v praktické stránce stavby.

Stavitel

Stavitel pracuje v oblastech přípravy, realizace, údržby a provozování pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb. 

Pracovně se tedy Stavitel setká

  • s vypracováním projektové dokumentace, jestliže celá přísluší jeho oboru,
  • podílí se na vypracování projektové dokumentace zpracovávané autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem,
  • provádí stavebně technické průzkumy, vede realizaci stavby,
  • provádí autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,
  • řídí příslušné odborné a montážní práce,
  • zastupuje stavebníka na podkladě zmocnění při stavebním nebo kolaudačním řízení,
  • vykonává odborné funkce v orgánech státní správy na úseku stavebního řádu.

 

 

 

Stavitel
Zpátky nahoru