Technolog

Zajišťuje optimální postup výroby, správnou recepturu a vysokou kvalitu výrobků.

Technolog

Technolog stanovuje a kontroluje postup výroby i kvalitu výsledného produktu a zároveň optimalizuje výrobní procesy, a to v souladu s neustálým vývojem nových materiálů, technologií a požadavky stavební praxe.

Podílí se tak i na vývoji nového materiálu nebo modifikaci stávající materiálové základny.

Zavádí výrobu nových produktů, aplikuje nové technologie a řeší krizové situace, které mohou při výrobě nastat.

Ve stavebnictví najde technolog uplatnění nejen v betonárkách, ale i při výrobě ostatních stavebních produktů od zdících prvků, malt a jiných pojiv až po izolační materiály, kompletační konstrukce a výrobky spadající do oblasti technických zařízení budov (TZB).

Spolupráce s jinými odděleními výroby ale i s dalšími profesemi je nevyhnutelná pro zajištění kvalitního finálního produktu. U stavebních materiálů musí technolog reagovat například na požadavky projektantů, u výrobků TZB je žádoucí spolupráce se specialisty na techniku vnitřního prostředí budov.

Fakulta nabízí zájemcům o studium vysoce specializovaný magisterský studijní obor Materiálové inženýrství, který je zaměřen na návrh, vývoj a testování stavebních materiálů a výrobků s ohledem na požadavky a trendy stavebního průmyslu.

 

Technolog

Bakalář

Inženýr

Zpátky nahoru