Vědec

Vědec je profesionální badatel a na poli techniky mu výzkumná činnost umožňuje uplatnění vedle akademické půdy i v praxi.

Vědec

V technice máte velkou šanci, že neskončíte jen u stohů literatury.

S technikou často řešíte věci experimentálně, špičkovými přístroji v moderních laboratořích. Součástí výzkumné činnosti je komunikace s lidmi z branže, tj. setkávání na konferencích po celém světě a tím získávání důležitých kontaktů profesních i osobních.

Naprosto jednoznačně mají vědci tu výhodu, že velmi často cestují do zahraničí a jejich pracovní náplň tak není stereotyp. Doktorandi jezdí na studijní stáž, vědečtí pracovníci pak přednáší na zahraničních univerzitách nebo se podílí na společném mezinárodním projektu.

Studium techniky je na Fakultě stavební ČVUT velmi pestré a tak se může stát, že i Vás zaujme některý obor tak, že Vaše studijní nadšení přejde do touhy po objevování a zkoumání. Stanete se součástí výzkumného týmu a špičkové vybavení fakulty Vám poskytne vše potřebné pro zpracování kvalitní vědecké práce. Nejeden student doktorského studia, které je přípravou na vědeckou dráhu, vzešel ze studentů, kteří na začátku bakalářského studia ani nenapadlo, že by se touto cestou ubíralo jejich uplatnění.

Absolventi doktorského studia na fakultě mají velký potenciál působit v praxi, neboť jejich témata s praxí souvisí a přenáší do ní nové poznatky.

Více o unikátních projektech a zaměření výzkumu na fakultě čtěte na webu. 

Vědec

Inženýr

V tomto studijním typu není pro tuto profesi otevřená žádná specializace.

Doktor

Zpátky nahoru