Pomáháme kde můžeme

Fakulta stavební ČVUT v Praze vychovává kvalitní odborníky, kteří přispívají k rozvoji nejrůznějších oblastí spojených se stavitelstvím. Díky naší dlouholeté existenci a vysoké kvalifikaci nabízíme vzdělání, které z Vás udělá nejen odborníky v daném oboru, ale také Vám dá základy k úspěšné kariéře. Protože naši absolventi nejsou jen "stavaři", ale jsou to i lidé, kteří hýbou českou ekonomikou. Staňte se jimi také. Studujte u nás.

Pomůžeme, kde můžeme

Studenti se specifickými potřebami, které vyplývají z jejich zrakového, sluchového, nebo pohybového postižení, dále zájemci o studium se specifickými poruchami učení, psychickými poruchami nebo se závažným chronickým onemocněním mají nárok na úpravu formy studia. 

Moc dobře si uvědomujeme, že jsou mezi námi i lidé, kteří mají nějaká omezení, ať už fyzická, nebo psychická. Pevně věříme, že jejich přítomnost na fakultě může být velkým přínosem i inspirací pro nás všechny. Studentům se specifickými potřebami (jak fyzickými, tak psychickými či jinými) je připraveno středisko ELSA.

Lidé z ELSA vám pomůžou vybrat si vyhovující obor a budou se o vás starat i v průběhu studia.

ELSA v rámci své činnosti například převádí studijní literaturu do hmatové podoby, vysílá tlumočníky znakového jazyka na přednášky, nebo vás například otestuje v případě podezření na poruchu učení jako jsou dyslexie či dysgrafie. Disponuje také různými technickými hračičkami, které si studenti se specifickými potřebami mohou vypůjčit a které jim usnadní studium.

Určitě se za ELSA poradci nebojte zastavit, rádi vám pomohou!

Více o středisku

Zpět na obecný profil studenta

Pomůžeme, kde můžeme
Zpátky nahoru