Profil

„Jmenuji se Marie, studuji 1. ročník magisterského studia a téměř veškeré mé studijní úsilí míří pomalu a jistě k přípravě diplomové práce a tím pádem k úspěšnému zvládnutí mého studia.“

Profil

Marie

1. ročník magisterského studia

Studijní program: Stavební inženýrství

Studijní obor: Inženýrství životního prostředí

 

Co se děje v akademickém roce?

Deset měsíců = jeden ročník studia, tak to obnáší asi deset předmětů. Chodím tedy podle rozvrhu na přednášky, cvičení, laboratorní cvičení. Plus máme i exkurze (ty jsou samozřejmě nejlepší :) Zpracovávám různé práce a úkoly, jejichž splnění a hodnocení je pak součástí rozhodnutí o úspěšném absolvování daného předmětu.

Předměty se uzavírají většinou zkouškou nebo tzv. zápočtem. Zkoušky se skládají v extra vyhraněném období o délce šesti neděl, v tzv. zkouškovém, které plynule navazuje na období přednášek a cvičení. Takže to vypadá asi takto:

Září až prosinec studuji a plním potřebné úkoly z jednotlivých předmětů, leden a únor skládám zkoušky. Některé předměty se uzavírají už na konci prosince, tzv. zápočtem, tj. nedělá se z nich zkouška. V polovině února navazuje opět období studia až do konce května a od června je zase tzv. zkouškové.

Času dost, jen si nenechat ujet vlak a nedokládat úkoly a seminárky na Vánoce nebo na květnové slunění na trávníku. Studijní plán je dobrý, kdo se ho drží, nemá problém vše do června zvládnout a pak tři měsíce užívat léta a volného času.

Jak to každý rok časově vychází, najdete v harmonogramu akademického roku. První rok je to novota, pak už je to každý rok stejné. Rozhodně se nebojte, že byste se nezorientovali :)

Jsou to opravdu úžasné roky studia, protože studium je vhodné prokládat i relaxací. Jednak samotné ČVUT je připraveno nabídnout širokou škálu příležitostí a akcí, a pak ani ta Praha Vás také nezklame.

Zpátky nahoru